Medling och andra former av konflikthantering danskt bandSvenska, 2011