Medievetenskapens idétraditioner danskt bandSvenska, 2020