Med vingar längs Vindelälven inbundenSvenska, 2015