Med uppenbar känsla för stil : Ett reportage om manlighet pocketSvenska, 2005