Med svärtad ögonskugga : en feministisk memoar danskt bandSvenska, 2013