Med korsning och vridning genom Europa inbundenSvenska, 2018