Med känsla för barns självkänsla storpocketSvenska, 2017