Masraxiyaddii Aqoon iyo Afgarad häftadSomali, 2019