Magkänslans anatomi : om hur vi bör tänka och när vi gör bäst i att låta bli inbundenSvenska, 2010