Magisk GL-mat för bättre blodsocker inbundenSvenska, 2009