M Moires Posthumes Du Feld-Mar Chal Comte de Stedingk, Tome Premier inbundenEngelska, 2009