Lydnadsträning i teori och praktik : från grundfärdigheter till tävling inbundenSvenska, 2008