LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade storpocketSvenska, 2018