Lojalitet i arbetet. Arbetstagarens skyldigheter häftadSvenska, 2019