Livsglädjens land bortom svårigheternas horisont danskt bandSvenska, 2020