Linzorastrovyy Avtostereoskopicheskiy 3D Displey häftadRyska, 2011