Lingva lever i alfabetet, Enanvändarlicens cd pcSvenska, 1999