Likestillings- og diskrimineringsloven häftadNorska, 2020