LGL BW 50 000 Freizeit Titisee-Neustadt kartaTyska, 2014