Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten inbundenSvenska, 2019