Låt i kör. 2, 40 enkla körarrangemang för lika och blandade röster med alternativa instrumentstämmor och analyser för kompgrupp spiralSvenska, 1991