LasseMajas Detektivbyrå - Diamantuppdraget övrigtSvenska, 2013