Lahon havupuun käyttö sulfaattiprosessin raaka-aineena sekä havupuun lahontorjunta häftadFinska, 2002