Kyrka i olika meningar : kortklippta texter med ecklesiologiska kommentarer danskt bandSvenska, 2012