Kvalitetssikring; et ledd i verdiskapingen! häftadNorska, 2010