Kunnskapsforlagets spansk grammatikk spiralNorska, 2017