Kunnskapsforlagets engelsk grammatikk spiralNorska, 2017