Kum: (khmer: ung. oproportionerlig hämnd) mp3 på cdSvenska, 2012