Küküllei János Nagy Lajos Király Viselt Dolgairól. Latinból Forditotta, Életrajzzal, Kritikai Méltatással És Magyarázó Jegyzetekkel Ellátta Dékány K häftadUngerska, 2011