Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : Att stärka människors motståndskraft inbundenSvenska, 2013