Kriget mot skönheten : ett reportage om förfulningen av Sverige pocketSvenska, 2020