Kränkt eller Särbehandlad? : KAKS - en modell för utredning av kränkande särbehandling danskt bandSvenska, 2017