Koran. Perevod smyslov i kommentarii Iman inbundenRyska, 2007