Kompisböcker baserade på Barnkonventionen - handledning spiralSvenska, 2020