Kombinirovannaya Antigipertenzivnaya Terapiya U Bol'nykh Sakharnym Diabetom häftadRyska, 2014