Klimatet och omställningen danskt bandSvenska, 2018