Klanvälde : från stamsamhälle till rättsstat inbundenSvenska, 2015