Kittelfjäll - Borgafjäll (1:100 000) karta, falsad.Svenska, 2011