Khroniki Ljutsiferazy. Tri korablja inbundenRyska, 2020