Ke Kauoha Hou A Ko Kakou Haku E Ola I A Iesu Kristo pocketGrekiska, 2010