Katitzi ; Katitzi och Swing halvklotbandSvenska, 2015