Juristforbundets internationale skattelovsamling övrigtDanska, 2000