Jordkokboken. Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA. Utg 2 inbundenSvenska, 2018