Jon har ett svart hål i sitt röda hjärta inbundenSvenska, 2013