Jeg skulle ha løftet deg varsomt over pocketNorska, 2011