Je suis petite, moi ? Da li sam ja mala? pocketFranska, 2015