Jay's Treaty and the Northwest Boundary Gap inbundenEngelska, 2018