Jag var kvinna : flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner danskt bandSvenska, 2018