Jag tänker på Storm Petersen och andra dikter danskt bandSvenska, 2012