jag må bo mitt ibland dem: Stockholms stora synagoga 150 år inbundenSvenska, 2020